Program 2023

Modra

13

14

Jún 2024

Štvrtok 15. júna

od 08:00

registrácia účastníkov konferencie
ranná káva, networking

Slávnostné otvorenie konferencie

09:00

príhovor prezidenta Potravinárskej komory Slovenska

Daniel Poturnay

09:10

príhovor zástupcu Potravinářské komory České republiky

Helena Kavanová

Environmentálne označenia a tvrdenia o potravinách

Miestnosť: Karpatia

Moderuje: Jana Venhartová

09:20

Súčasný stav environmentálneho označovania a možné dopady na spotrebiteľov

Jozef Golian
profesor, Ústav potravinárstva
Fakulta biotechnológie a potravinárstva, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

09:45

Označovanie dobrých životných podmienok zvierat na potravinách v Európskej únii

Petra Mačáková
odborná asistentka, Ústav ochrany a welfare zvířat a veřejného veterinárního lékařství
Fakulta veterinární hygieny a ekologie, Veterinární univerzita Brno

10:10

diskusia

 

10:30

networking s občerstvením

 

11:00

Greenwashing v potravinárstve a v obchode s potravinami

Vladimír Kočí
vedúci, Ústav udržitelnosti a produktové ekologie
Fakulta technologie ochrany prostředí, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

11:25

Návrh smernice o zelených tvrdeniach a označovanie potravín

Lenka Bogárová
advokátka, 4JUSTICE advokátska kancelária, s.r.o.
spoluautorka učebnice Potravinové právo

11:50

diskusia

 

12:20

spoločná fotografia

 

12:30

obed

 

Ochrana spotrebiteľa a potraviny

Miestnosť: Karpatia

Moderuje: Tomáš Gábriš

14:00

Ochrana spotrebiteľa a označovanie potravín

Róbert Dobrovodský
odborný asistent, Katedra občianskeho a obchodného práva
Právnická fakulta, Trnavská univerzita v Trnave

14:25

Koľko chutí, toľko pravidiel - ako eticky komunikovať potraviny?

Eva Tiko Rajčáková
výkonná riaditeľka
Rada pre reklamu

14:50

diskusia

 

Výživové a zdravotné tvrdenia o potravinách

Miestnosť: Pohoda

Moderuje: Eva Forrai

14:00

Zdravotné tvrdenia z pohľadu kontrolného orgánu

Miriam Bellofattová
vedúca, Oddělení Národních kontaktních míst
Státní zemědělská a potravinářská inspekce

14:25

Výživové a zdravotné tvrdenia v judikatúre Súdneho dvora EÚ

Jana Venhartová
riaditeľka, Potravinárska komora Slovenska
spoluautorka učebnice Potravinové právo

14:50

diskusia

 

Workshop: Ochrana priemyselných práv v kontexte potravinovej regulácie

Miestnosť: Karpatia

Moderuje: Tomáš Gábriš

15:10

Martin Macko
vedúci, Oddelenie komunikácie
Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky

16:00

networking s občerstvením

 

Slávnostný spoločenský večer

Partner spoločenského večera

Moderuje: Martin Jurčo

Dress code: Semi Formal

19:00

otvorenie večera dekankou Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave

Andrea Olšovská

19:10

podpis memoranda o spolupráci Potravinárskej komory Slovenska a Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave

 

19:30

raut, sláčikové kvarteto

 

Piatok 16. júna

od 08:00

registrácia účastníkov konferencie
ranná káva, networking

Právna ochrana názvov potravín a potraviny na rastlinnej báze

Miestnosť: Karpatia

Moderuje: Jana Venhartová

09:00

Prístup Ministerstva zemědělství ČR k označovaniu rastlinných potravín názvami živočíšneho pôvodu

Martin Štěpánek
riaditeľ, Odbor potravinářský
Ministerstvo zemědělství České republiky

09:25

Označovanie rastlinných potravín názvami živočíšnych produktov

Eva Mrugová
hlavná štátna radkyňa, Odbor potravinárstva
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky

09:50

Právne aspekty označovania názvu potravín na rastlinnej báze

Samuel Rybnikár
odborný asistent, Katedra správneho práva, práva životného prostredia a finančného práva
Právnická fakulta, Trnavská univerzita v Trnave

10:15

diskusia

 

10:30

networking s občerstvením

 

11:00

Označovanie rastlinných "alternatív" potravín z pohľadu kontrolného orgánu

Eva Singrová
metodička
Státní zemědělská a potravinářská inspekce

11:35

Označovanie rastlinných alternatív z pohľadu ich výrobcov

Robert Kičina
manažér pre vonkajšie záležitosti Nestlé Česko a Slovensko
Nestlé Slovensko s.r.o.

12:00

diskusia

 

12:20

spoločná fotografia

 

12:30

obed

 

Správne trestanie na úseku úradných kontrol potravín

Miestnosť: Karpatia

Moderuje: Samuel Rybnikár

14:00

Pokračovací a trváci delikt v kontexte súbehových deliktov v potravinovom práve

Jozef Milučký
emeritný sudca a predseda Správneho kolégia Najvyššieho súdu SR
spoluautor zbierky Judikatúra vo veciach potravinového práva

14:25

Úradné kontroly potravín a zákaz fishing expeditions

Monika Kormošová
advokátka
SOUKENÍK - ŠTRPKA, s.r.o.

14:50

diskusia

 

15:10

záver konferencie

 

Označovanie potravín výrazom „probiotický“

Miestnosť: Pohoda

Moderuje: Jana Venhartová

14:00

Používanie výrazu „probiotický“ na potravinách

Martina Šímová
predsedníčka predstavenstva
Food Supplements Europe

14:25

Používanie výrazu „probiotický“ na mliečnych výrobkoch z pohľadu potravinárskych podnikov

Matej Drdák
Regulatory Specialist Specialised Nutrition
Danone s.r.o.

14:50

diskusia

 

15:10

záver konferencie