Partneri

Registrácia bola ukončená. Tešíme sa na stretnutie na konferencii.

Modra

15

16

Jún 2023

Zlatí partneri

Strieborní partneri

Bronzoví partneri

Partneri pre vedu, výskum a inovácie

Odborní partneri

Stať sa partnerom

Potravinové právo 2023  
III. medzinárodná vedecká konferencia