Výbory 2023

Modra

13

14

Jún 2024

Medzinárodný vedecký a programový výbor

prof. MVDr. Jozef Bíreš, DrSc.

Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republika

prof. JUDr. Milan Damohorský, DrSc.

Právnická fakulta, Univerzita Karlova

prof. JUDr. PhDr. Tomáš Gábriš, PhD., LLM, MA

Ústav štátu a práva, Slovenská akadémia vied

prof. Ing. Jozef Golian, Dr.

Fakulta biotechnológie a potravinárstva, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

prof. JUDr. Ing. Jarmila Lazíková, PhD.

Fakulta európskych štúdií a reg. rozvoja, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

prof. Ing. Judita Lidiková, PhD.

Fakulta biotechnológie a potravinárstva, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

prof. Ing. Norbert Lukáč, PhD.

Fakulta biotechnológie a potravinárstva, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

prof. MVDr. Slavomír Marcinčák, PhD.

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach

prof. MVDr. Jozef Nagy, PhD.

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach

prof. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD.

Právnická fakulta, Trnavská univerzita v Trnave

prof. JUDr. Lucia Palšová, PhD.

Fakulta európskych štúdií a reg. rozvoja, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

prof. RNDr. Pavol Šajgalík, DrSc.

Slovenská akadémia vied

prof. MVDr. Bohuslava Tremlová, Ph.D.

Fakulta veterinární hygieny a ekologie, Veterinární univerzita Brno

prof. JUDr. Juraj Vačok, PhD.

Najvyšší správny súd Slovenskej republiky

prof. Ing. Ľubomír Valík, PhD.

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie, Slovenská technická univerzita v Bratislave

doc. Ing. Marek Bobko, PhD.

Fakulta biotechnológie a potravinárstva, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

doc. Ing. Alica Bobková, PhD.

Fakulta biotechnológie a potravinárstva, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

doc. MVDr. Šárka Bursová, Ph.D.

Fakulta veterinární hygieny a ekologie, Veterinární univerzita Brno

doc. Ing. Klaudia Halászová, PhD.

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

doc. JUDr. Michal Maslen, PhD.

Právnická fakulta, Trnavská univerzita v Trnave

doc. JUDr. Marianna Novotná, PhD.

Právnická fakulta, Trnavská univerzita v Trnave

doc. MVDr. Matej Pospiech, Ph.D.

Fakulta veterinární hygieny a ekologie, Veterinární univerzita Brno

JUDr. Zuzana Nevolná, PhD.

Právnická fakulta, Trnavská univerzita v Trnave

JUDr. Petra Príbelská, PhD.

Najvyšší správny súd Slovenskej republiky

Ing. Martin Polovka, PhD.

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum

Mgr. Samuel Rybnikár, PhD.

Právnická fakulta, Trnavská univerzita v Trnave

Mgr. Daniel Poturnay

Potravinárska komora Slovenska

Ing. Dana Večeřová

Potravinářská komora České republiky

JUDr. Jana Venhartová, LL.M.

Potravinárska komora Slovenska

Mgr. Matúš Medvec, MBA

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky

Organizačný výbor konferencie

Mgr. Samuel Rybnikár, PhD.

Právnická fakulta, Trnavská univerzita v Trnave

JUDr. Jana Venhartová, LL.M.

Potravinárska komora Slovenska

Mgr. Helena Kavanová

Potravinářská komora České republiky

Mgr. Emília Farkašová

Potravinárska komora Slovenska

Martin Pogádl

Právnická fakulta, Trnavská univerzita v Trnave