Potravinové právo 2023

III. medzinárodná vedecká konferencia o potravinovom práve

Program 2023Partneri 2023

Modra

13

14

Jún 2024

Konferencia o potravinárskej legislatíve a práve

Stretnutie hlavných aktérov zapojených do potravinárskej legislatívy a aplikácie potravinového práva v československom priestore. Podujatie, ktoré vám poskytne pohľad na výklad potravinového práva sudcami, zamestnancami kontrolných orgánov, zástupcami akademickej obce, ako aj potravinárskej praxe na jednom mieste.

Tešíme sa na stretnutie v srdci Malých Karpát na Zochovej chate 15. a 16. júna 2023.

Prečo sa zúčastniť?
Kto sa zúčastňuje konferencie?
Ako sa zaregistrovať?
Čo o konferencii píšu médiá?
Ako sa stať partnerom?

Organizátori konferencie


Podujatie je výsledkom jedinečnej spolupráce medzi Právnickou fakultou Trnavskej univerzity v Trnave a Potravinárskou komorou Slovenska v oblasti výučby a rozvoja potravinového práva na Slovensku.

3. ročník konferencie sa uskutoční v spolupráci s Potravinářskou komorou České republiky.

Prečo sa zúčastniť konferencie

Aktuálne informácie o potravinárskej legislatíve z prvej ruky.

Skúsenosti s aplikáciou potravinového práva od odborníkov z praxe.

Diskusia medzi kľúčovými aktérmi potravinárskej legislatívy a práva.

Networking s viac ako 100 ďalšími účastníkmi konferencie.

Prehľad nových predpisov potravinového práva na jednom mieste.

Slávnostný spoločenský večer s exkluzívnym programom.

Na konferencii sa zúčastňujú

Zástupcovia potravinárskej a právnej vedy a praxe, ktorí prichádzajú do kontaktu s potravinárskou legislatívou a potravinovým právom, najmä

výrobcovia a distribútori potravín
obchod s potravinami
orgány úradnej kontroly potravín
zástupcovia súdnictva a advokácie
predstavitelia štátnych orgánov
členovia akademickej obce

Graf znázorňuje štruktúru účastníkov 2. ročníka konferencie podľa jednotlivých oblastí.

 

Partneri pre vedu, výskum a inovácie

Odborní partneri konferencie